การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยประกาศตนอ่านต่อ…