ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563 โดยสภาองค์การบริหารสอ่านต่อ…

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-2567ดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2567ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 โอ่านต่อ…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 โดยสภาองอ่านต่อ…

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-2566ดาวน์โหลด ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปี-พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…