กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดย นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสอ่านต่อ…

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2565ดาวน์โหลด ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกอ่านต่อ…

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม รอ่านต่อ…

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานผลการบริหารและพอ่านต่อ…

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฎดังนี้ แผนการบริหารแลอ่านต่อ…