กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดย นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสอ่านต่อ…

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม รอ่านต่อ…