รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานผลการบริหารและพอ่านต่อ…