แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฎดังนี้ แผนการบริหารแลอ่านต่อ…