แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.อ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และดำเนินการบันทึกแผอ่านต่อ…