กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์ และพอ่านต่อ…

กิจกรรมทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ปอ่านต่อ…

กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมิถุนายน 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับธนาคารขยะบ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมิถุนาอ่านต่อ…

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้ออ่านต่อ…

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอ่านต่อ…

กิจกรรมการจัดเก็บและนำส่งขยะอันตรายไปกำจัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย บริเวณศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน วัด โรงเอ่านต่อ…

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทอ่านต่อ…

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรอ่านต่อ…

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริอ่านต่อ…

กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับธนาคารขยะบ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนพฤษภาคอ่านต่อ…