กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภอ่านต่อ…

กิจกรรมทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนมีนาคม 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ปรอ่านต่อ…

อบต.มุจลินท์ จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

วันที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยอ่านต่อ…

ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความอ่านต่อ…

กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หลอมรวมใจใส่เสื้อโทนสีอ่านต่อ…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมโรอ่านต่อ…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงอ่านต่อ…

กิจกรรมทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสอ่านต่อ…

กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสมัครสาธารณสอ่านต่อ…

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัอ่านต่อ…