พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์