กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน อบต.มุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณริมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งการปลูกต้นไม้ ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพิ่มแหล่งอาหาร และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย