ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…

คู่มือการใช้งาน E-service

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน E-service เพื่อให้ผู้ขอรับบริการใช้เป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล คู่มือการใช้งาน-E-service-2ดาวนอ่านต่อ…

การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก

รู้จัก!! ฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด ด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน ในตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยเปอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิอ่านต่อ…

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตามลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/nf4bmt หรือตามคิวอาร์โค้ดนี้

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนชาวลพบุรี ร่วมรณรงค์นุ่งโจงห่มสไบแต่งไทยทั้งเมือง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลแอ่านต่อ…

การรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์การรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2567 โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดรับสมัครผู้รำบวงสรวงถวอ่านต่อ…

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการยุทธศาสอ่านต่อ…