เตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.2564

เตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือน เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.นี้ . นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ช่วงวันที่ …
Read More
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ (เพิ่มเติม)

แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เมื่อวันที่  4 - 22  …
Read More
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  มีคำสั่งที่ 1/2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหน…
Read More
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งไ…
Read More
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  ระยะเวลาการจ้า…
Read More
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” …
Read More
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  &nbs…
Read More
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ในการบริหารหน่วยงานอย่างซื…
Read More
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย อบต.มุจลินท์  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างต…
Read More