ตารางแสดงวงเงินโครงการลงลูกรังสายคลองลำเป็ด หมู่ที่ 4 ต.มุจลินท์ จุดเริ่มต้นประจำน้ำคลองลำเป็ด ถึงนา นายสมบัติ ชูใจ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ