ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศต่างๆ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้