พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เชิญไปประดิษฐานให้ประชาชนได้เคารพสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์