กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและปล่อยพันธุ์ปลา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มุจลินท์ อสม. วัดมุจลินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้ำบางขาม ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี