โครงการนายอำเภอชวนใส่ผ้าไทยใส่บาตร

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา วิโสรัมย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอท่าวุ้ง/นายกกิ่งกาชาตอำเภอท่าวุ้ง นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์ นายทวีศักดิ์ วชิรศักดาเดช กำนันตำบลมุจลินท์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลมุจลินท์ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในอำเภอท่าวุ้ง คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ เจ้าหน้าที่ รพสต.มุจลินท์ อสม. เจ้าหน้าที่สภ.ท่าโขลง และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการนายอำเภอชวนสวมใส่ผ้าไทยใส่บาตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ และในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งต่อไป