กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.มุจลินท์ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลมุจลินท์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และริมถนนสายห้วยแก้ว – มุจลินท์