กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. หน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ได้ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง โดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป