กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ อสม. คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์และประชาชนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยร่วมรับขบวนรถธงตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งเคลื่อนผ่านบริเวณตำบลบางงา ถนนสายลพบุรี – สิงห์บุรี ในการนี้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เยี่ยมจุดพักคอยของตำบลมุจลินท์ด้วย