กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะบริเวณริมถนนสายลพบุรี – สิงห์บุรี ช่วงตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี