พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง