พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปริมนทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง