กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนนสายห้วยแก้ว – มุจลินท์ หมู่ที่ 4 – 5 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี