กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดมุจลินทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้ำบางขาม บริเวณท่าน้ำวัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566