กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด รร.วัดมุจลินท์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ครูศูนย์การเรียนรู้นอกระบบตำบลมุจลินท์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ณ โรงเรียนวัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี