กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพสต.มุจลินท์ อสม. ตัวแทนพัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง เป็นสะพานบุญ นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ตาม”โครงการนายอำเภอ ชวนหิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทยไปวัด” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ วัดมุจลินทร์ ไปเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ จำนวน 15 ราย