โครงการนายอำเภอ ชวนหิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทยไปวัด

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานการทำบุญตักบาตร ตาม “โครงการนายอำเภอ ชวนหิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทยไปวัด” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.มุจลินท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ รพสต.มุจลินท์ อสม. และประชาชนตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้งไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ต้องรับการสงเคราะห์ในพื้นที่ อ.ท่าวุ้งต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันรณรงค์การแต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง” ในช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ด้วย