กิจกรรมวันดินโลก

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เจ้าอาวาสวัดมุจลินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ กำนันตำบลมุจลินท์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก 2566-2567 “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อลดปัญหาโลกร้อน เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับตำบลมุจลินท์ และเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ สร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล และช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร