กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หลอมรวมใจใส่เสื้อโทนสีม่วง แสดงพลังความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์