กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2  ซึ่งเลขานุการนายก อบต. และพนักงานของ อบต.มุจลินท์  ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้  เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดลพบุรี