มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564   นางสาววัลภา   มาตรง นักพัฒนาชุมชนและนางสาวเพ็ญศรี  คำฉิม  เจ้าพนักงานธุรการ อบต.มุจลินท์   เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน 500 บาท  ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย  พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้พิการ   โดยถุงยังชีพและเงินดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมประชาชนคนตาบอดไทย  ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)