กิจกรรมรณรงค์แต่งไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง นำโดยนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพสต.มุจลินท์ คณะครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ และอสม. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แต่งชุดไทย ณ วัดมุจลินทร์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ  และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลมุจลินท์