แจ้งเตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ได้แจ้งว่ามีสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจระบาดไปยังสุนัขและแมว ตลอดจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้มาแจ้งข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หรือแจ้งที่ทำการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่ของท่าน เพื่อจะได้ส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้งต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง จะมาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลมุจลินท์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน