รายงานผลการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการสำรวจ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 และได้บันทึกข้อมูลประชากรสุนัขและแมวออนไลน์ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้