รายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้