รณรงค์งดสูบบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day)

รู้หรือไม่ ? “บุหรี่” มีสารก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่า 60 ชนิด และสารเคมีมากถึง 4,000 ชนิด อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บารากู่ ซิการ์ ไปป์ ยาเส้น ยานัตถุ์ บุหรี่ไฟฟ้า
———————–
ทำไมเราจึงควรลด ละ เลิก บุหรี่ ?
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงอยากให้ทุกคนรู้จักประเภท สารที่อยู่ในบุหรี่ และผลกระทบทั้งต่อตัวผู้สูบและคนรอบข้าง เพื่อให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ และสร้างแรงจูงใจในการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อตัวคุณเอง ครอบครัว และสังคม มาดูกันนะคะ!

ขอบคุณภาพ จากกรมควบคุมโรค