ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี สมัครใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19