ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้