ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้