ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศต่างๆ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้