โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ร่วมกับ รพ.สต.มุจลินท์ และ อสม.ตำบลมุจลินท์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ให้เข้มแข็ง ห่างไกลโรคภัย ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มุจลินท์