เชิญชวนประชาชนมาจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เปลือกผัก ผลไม้ ประเภทนี้ หากหมักหมมไว้นานโดยไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธี นอกจากจะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ และเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้ว ยังทำให้ขยะชนิดอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันสกปรก และไม่สามารถเข้าสู่การบวนการรีไซเคิลได้ การหมักเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยกำจัดขยะเปียกแล้ว ยังได้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้