ผลิตภัณฑ์/สินค้าของตำบลมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. ผลิตภัณฑ์จากหวายของกลุ่มตะกร้าหวายตำบลมุจลินท์ ติดต่อคุณจรินทร์ ชูศรี โทร.084-4062355 คุณสิริกร (จั่น) ธาราวัฒน์ โทร.082-5926144

2. ผลิตภัณฑ์จากหวายของนางผ่อง ฤกษ์อินทร์ ติดต่อคุณผุสดี ฤกษ์อินทร์ โทร.083-7675887