เตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.2564

เตือน‼ เฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 2-4 มี.ค.นี้
.
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ช่วงวันที่ 2-4 มี.ค. 64 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
.
⚡️🌪 เฝ้าระวัง
1. ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง
2. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
3. ไม่ประกอบกิจกรรมต่างๆกลางแจ้ง
4. หลีกเลี่ยงการพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
5. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
6. อยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ
7. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า
8. ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าจะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่า
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี