ขอเชิญชวนประชาชนเข้าประชุมแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมชลประทาน ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำในแต่ละพื้นที่ชลประทานนั้น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดมุจลินทร์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี