การรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์การรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2567 โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดรับสมัครผู้รำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐ คน รับสมัครระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ) กำหนด”ซ้อม”รำบวงสรวง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และรำบวงสรวงในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://me-qr.com/6iJGS25n รำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ https://www.youtube.com/watch?v=o3k_zbMPoHM