ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริห

รายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.มุ

กิจกรรมหน่วยงาน

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดพิธีรับพระราชทRead More

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมนต์ชัย บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์