ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

 • ประกาศ/คำสั่ง
 • แผนงานต่างๆ
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานต่างๆ

  • ผลิตภัณฑ์ในตำบลมุจลินท์
  • ประเพณี/วัฒนธรรม/งานประจำปี

  ตะกร้าหวายเทียม

  ประเพณีแห่เทียนตำบมุจลินท์

  ผู้บริหารอบต.มุจลินท์

  นายธวัชชัย   บุญน้า
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

  ลิงก์น่าสนใจ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”