ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

 • ประกาศ/คำสั่ง
 • แผนงานต่างๆ
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานต่างๆ

   • ผลิตภัณฑ์ในตำบลมุจลินท์
   • ประเพณี/วัฒนธรรม/งานประจำปี

   ตะกร้าหวายเทียม

   ประเพณีแห่เทียนตำบมุจลินท์

   ผู้บริหารอบต.มุจลินท์

   นายธวัชชัย   บุญน้า
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

   ลิงก์น่าสนใจ

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”