ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบต.
แผนงาน/ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารอบต.มุจลินท์

นายมนต์ชัย บุญน้า
นายก อบต.มุจลินท์
โทร.084-7042363

ลิงก์น่าสนใจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อบต.มุจลินท์ ซื่อสัตย์สุจริต  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล